Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. L.J. Kronenberga w Brzeziu

Zarządzenia i komunikaty Dyrektora szkoły/Burmistrza

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zarządzenie Nr 29/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Utworzono dnia 06.02.2024, 09:54

Zarządzenie Nr 28/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Utworzono dnia 06.02.2024, 09:46

Komunikat nr 7/2023/2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. L. J. Kronenberga w Brzeziu z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie terminów w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do Szkoły Podstawowej im. L. J. Kronenberga w Brzeziu

Utworzono dnia 06.02.2024, 09:25

Komunikat nr 6/2023/2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. L. J. Kronenberga w Brzeziu z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie terminów w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego działających w Szkole Podstawowej im. L. J. Kronenberga w Brzeziu

Utworzono dnia 06.02.2024, 09:22

Komunikat nr 9/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. L. J. Kronenberga w Brzeziu z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie terminów w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do Szkoły Podstawowej im. L. J. Kronenebrga w Brzeziu.

Utworzono dnia 03.02.2023, 09:39

Komunikat nr 8/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. L. J. Kronenberga w Brzeziu z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie terminów w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego działających w Szkole Podstawowej im. L. J. Kronenebrga w Brzeziu.

Utworzono dnia 03.02.2023, 09:38

Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski oraz terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2021/2022

Utworzono dnia 11.05.2022, 14:47

Komunikat nr 8/2021/2022 oraz Komunikat nr 9/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. L. J. Kronenberga w Brzeziu z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie rekrutacji do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej.

Utworzono dnia 18.02.2022, 09:29

Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Utworzono dnia 17.02.2022, 14:01

Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkoł podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Utworzono dnia 17.02.2022, 13:58

Komunikat nr 7/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. L. J. Kronenberga w Brzeziu z dnia 27 stycznia 2022 r.

Utworzono dnia 28.01.2022, 09:01

Zarządzenie Nr 33/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. L. J. Kronenberga w Brzeziu z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Utworzono dnia 28.01.2022, 08:57

Zarządzenie Nr 31/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. L. J. Kronenberga w Brzeziu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Utworzono dnia 21.12.2021, 13:56

Zarządzenie Nr 42/2020/2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Utworzono dnia 14.05.2021, 11:46

Zarządzenie Nr 40/2020/2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Utworzono dnia 04.05.2021, 13:29

Zarządzenie Nr 39/2020/2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Utworzono dnia 23.04.2021, 12:20

Zarządzenie Nr 38/2020/2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Utworzono dnia 19.04.2021, 11:52

Zarządzenie Nr 37/2020/2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Utworzono dnia 12.04.2021, 12:42

Zarządzenie Nr 36/2020/2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Utworzono dnia 12.04.2021, 12:42

Zarządzenie Nr 34/2020/2021 oraz szczegółowe zasady kontaktów ucznia z nauczycielem w czasie zajęć lekcji zdalnych oraz zasady pracy podczas zajęć on-line

Utworzono dnia 12.04.2021, 11:53

Zarządzenie Nr 33/2020/2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Utworzono dnia 22.03.2021, 08:26

Zarządzenie Nr 32/2020/2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Utworzono dnia 01.03.2021, 10:36

Zarządzenie Nr 31/2020/2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Utworzono dnia 15.02.2021, 13:43

Komunikat nr 8/2020/2021 w sprawie terminów w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do szkoły na rok szkolny 2021/2022

Utworzono dnia 03.02.2021, 12:29

Komunikat nr 7/2020/2021 w sprawie terminów w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Utworzono dnia 03.02.2021, 12:27

Zarządzenie Nr 30/2020/2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Utworzono dnia 02.02.2021, 09:47

Zarządzenie Nr 27/2020/2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Utworzono dnia 15.01.2021, 12:55

Zarządzenie Nr 23/2020/2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Utworzono dnia 10.12.2020, 08:36

Komunikat nr 5/2020/2021

Utworzono dnia 02.12.2020, 11:42

Zarządzenie Nr 2/2020/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Utworzono dnia 10.09.2020, 14:29

Zarządzenie Nr 55/2019/2020 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw

Utworzono dnia 31.08.2020, 15:24

Zarządzenie Nr 49/2019/2020 w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa organizacji egzaminu

Utworzono dnia 09.06.2020, 12:13

Zarządzenie Nr 46/2019/2020

Utworzono dnia 07.05.2020, 13:37

W sprawie czasowego zawieszenia zajęć w punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym

Komunikat nr 9/2019/2020

Utworzono dnia 28.02.2020, 14:42

W sprawie terminów rekrutacyjnych do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego.

Zarządzenie nr 34/2019/2020

Utworzono dnia 28.02.2020, 14:40

W sprawie terminu wnoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

Zarządzenie Nr 25/2019/2020

Utworzono dnia 31.10.2019, 08:42

Zarządzenie Nr 22/2018/2019

Utworzono dnia 11.06.2019, 13:04

 

 

 

ROZKŁAD GODZIN LEKCYJNYCH

1.   8:20 - 9:05

2.   9:10 - 9:55

3.   10:05 - 10:50

4.   11:00 - 11:45

5.   12:00 - 12:45

6.   12:50 - 13:35

7.   13:40 - 14:25

8.   14:30 - 15:15

9.   15:20 - 16:05

 

 

#szkołapamięta