Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. L.J. Kronenberga w Brzeziu

Przedszkole

Od dnia 01.09.2023 r. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5-ciu godzin wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Należność uiszcza się w terminie do dnia 10-tego następnego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Brześć Kujawski: 62 9550 0003 2003 0022 6341 0002. W tytule przelewu należy wpisać nastepujące informacje: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, nazwę szkoły.

 

Wysokość opłaty ustalona na podstawie Uchwały Nr LV/506/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 4 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski. (Uchwała dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim).

Termin wnoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Zarządzeniem dyrektora szkoły Nr 34/2019/2020 zamieszczony w zakładce - "Dokumenty" - "Zarządzenia i komunikaty".

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

 

ROZKŁAD GODZIN LEKCYJNYCH

1.   8:20 - 9:05

2.   9:10 - 9:55

3.   10:05 - 10:50

4.   11:00 - 11:45

5.   12:00 - 12:45

6.   12:50 - 13:35

7.   13:40 - 14:25

8.   14:30 - 15:15

9.   15:20 - 16:05

 

 

#szkołapamięta