Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. L.J. Kronenberga w Brzeziu

Przedszkole

Od dnia 01.02.2020 r. opłaty wnosi się w terminie do dnia 10-tego następnego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Brześć Kujawski: 62 9550 0003 2003 0022 6341 0002. W tytule przelewu należy wpisać nastepujące informacje: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, nazwę szkoły.

 

Wysokość opłaty ustalona na podstawie Uchwały Nr XI/87/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski. (Uchwała dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim).

Termin wnoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Zarządzeniem dyrektora szkoły Nr 34/2019/2020 zamieszczony w zakładce - "Dokumenty" - "Zarządzenia i komunikaty".

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

 

ROZKŁAD GODZIN LEKCYJNYCH

1.   8:20 - 9:05

2.   9:10 - 9:55

3.   10:00 - 10:45

4.   10:55 - 11:40

5.   12:00 - 12:45

6.   12:50 - 13:35

7.   13:40 - 14:25

8.   14:30 - 15:15

9.   15:20 - 16:05