Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. L.J. Kronenberga w Brzeziu

Zajęcia wspomagające dla uczniów oddziałów IV-VIII w roku szkolnym 2021/2022

Utworzono dnia 18.08.2021

Informacje na temat organizowania w okresie od 2 września 2021 do 22 grudnia 2021 roku, dodatkowych zajęć dla uczniów z klas IV – VIII, wspomagających uczniów w opanowaniu oraz utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szanowni Rodzice i Uczniowie oddziałów IV – VIII !

Informujemy, że od dnia 02 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. będą zorganizowane w naszej szkole dodatkowe, wspomagające zajęcia dla chętnych uczniów oddziałów IV–VIII. Zajęcia będą miały na celu wspomaganie uczniów w opanowaniu oraz utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – w zależności od zgłoszonych przez rodziców i uczniów potrzeb w zakresie wyboru przedmiotu zajęć. Zajęcia będą realizowane stacjonarnie w szkole, w bezpośrednim kontakcie z uczniami – w grupach co najmniej 5-osobowych lub mniejszych. Będą odbywały się po zajęciach ujętych w stałym planie lekcji. Zajęcia wspomagające będą dotyczyły następujących przedmiotów nauczania: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i historii. Godzina zajęć wspomagających będzie trwać 45 minut. Warunkiem koniecznym uruchomienia tego rodzaju zajęć jest złożenie przez Rodziców pisemnej deklaracji uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów w nieprzekraczającym terminie do 1 września 2021 roku. Deklarację należy przekazać do sekretariatu szkoły lub wychowawcy oddziału najpóźniej w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Druk deklaracji każdy Rodzic otrzyma za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Formularz do pobrania dostępny także poniżej lub w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00.

Dyrektor Szkoły

Iwona Majchrzak

ZAŁĄCZNIKI:

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach wspomagających

Utworzono dnia 18.08.2021, 12:53

 

 

 

ROZKŁAD GODZIN LEKCYJNYCH

1.   8:20 - 9:05

2.   9:10 - 9:55

3.   10:00 - 10:45

4.   10:55 - 11:40

5.   12:00 - 12:45

6.   12:50 - 13:35

7.   13:40 - 14:25

8.   14:30 - 15:15

9.   15:20 - 16:05